Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

ClassicAuto Motor a Sport Classic

Chci inzerovat
Vydáváme
magazíny

Jak na veteránské doklady?


02.06.2015

Mnozí z vás jistě vědí, že za historické vozidlo je dle platných předpisů považováno to, které je starší třiceti let. Jaká jsou ale specifika testování, jaká je legislativa a konečně jak má člověk postupovat, pokud chce získat průkaz historického vozidla?

Zásadním dokumentem, kterým se řídí postup přidělování statusu veteránského vozidla, je Mezinárodní technický kodex FIVA 2010. Obecným cílem a posláním tohoto dokumentu je zachovat a udržovat v pojízdném stavu všechna silniční vozidla spadající do věkových kategorií FIVA.

Kodex dává jakýsi návod, od kterého se odvíjí všechno ostatní. Mimo jiné je zde uvedena i definice historického vozidla: Mechanicky poháněné silniční vozidlo minimálně 30 let staré, které je uchováváno a udržováno v historicky věrném stavu a není užíváno ke každodenní přepravě. Z těchto důvodů je pak vozidlo součástí technického a kulturního dědictví.

V kodexu následují určité zásady a technická klasifikace, která například dělí vozidla na standardní, dobově upravená, kopie a repliky. Rozdíl mezi kopií a replikou je zejména v tom, že repliku vyrobil původní výrobce či konstruktér. Důležitá je také míra zachovalosti neboli původnosti. Kodex bere v úvahu několik skupin vozidel: originální, autentická, renovovaná a znovu vystavěná. U takových je třeba všude, kde to je možné, použít originální díly a celý vůz stavět co nejblíže dobovému provedení.

Jak postupovat při testaci?

Testování silničních vozidel mají na starost krajské testační komise, přičemž kontakty na jednotlivé testační komisaře lze nalézt na stránkách www.fkhv.cz. Testování historických vozidel probíhá jako dvoustupňové, kdy prvním stupněm je klubová testace, při které je cílem kontrola historické původnosti vozidla, dalším stupněm je krajská testace, která hodnotí vozidlo po stránce technické způsobilosti. Testování je platné vždy do 31. května.

Prvním krokem před samotnou první krajskou testací je otestování vozidla na historickou původnost, ke kterému je třeba zajistit samozřejmě v prvé řadě vůz, kterého se to týká, a také protokol z STK (či autoservisu s odpovídajícím měřicím zařízením). Pro první testaci, o které se dozvíte detaily, je nutné mít vyplněný formulář přihlášky ke klubové testaci, vyplněný testační protokol, všechny dostupné údaje a dokumenty o voze, protokol o technické prohlídce (případně z STK), lokalizaci identifikačních znaků vozidla (VIN, štítek výrobního čísla karoserie a motoru) a 12 kusů fotografií 6 x 9 cm (6 x levopředek a 6 x pravozadek). Fotografie musí být barevné, lesklé, na fotografickém papíru, vyfoceny na neutrálním pozadí a bez jakékoliv RZ.

„Postupuje se následovně: V každém kraji fungují klubové testační komise, které mají oprávnění ohodnotit vozidlo na historickou původnost. Přistavené vozidlo je hodnoceno dle kodexu FIVA. Pokud dopadne úspěšně a vozidlo odpovídá uvedenému roku výroby a typovému provedení, může se majitel posunout do dalšího kola, kterým je krajská testace. Ta hodnotí vozidlo po stránce technické způsobilosti tak, aby mohlo na silnici. Zde je možné si vyžádat pomoc STK či odborného servisu, aby se zkontroloval například stav brzdové soustavy, řízení, podvozku a podobně,“ vysvětluje Miroslav Cankář, který je předsedou krajské testační komise pro Ústecký kraj.

Pokud zvládnete klubovou i krajskou testaci, dalším krokem je vlastní registrace. V každém kraji se registrují historická vozidla pouze na jednom registračním místě, zpravidla na krajském odboru dopravy. „Před touto registrací je nutné vozidlo pojistit – povinné ručení pro veterány dělají dnes téměř všechny pojišťovny. Na registraci je nutné předložit žádost o registraci, žádost o testování historického vozu, fotografie a zelenou kartu.

Po úspěšné proceduře majitel vozidla dostane průkaz historického vozidla, osvědčení o registraci vozidla a tabulky RZ,“ doplňuje Miroslav Cankář. RZ jsou přitom rozděleny dle krajů, každý má svoje předčíslí: Praha 01, Ústí nad Labem 13 a tak dále. Tabulky jsou vydávány v různých velikostech, takže není problém například u amerického auta.

Nezapomeňte na veteránské pojištění

Pojištění veteránů se věnuje specializovaný web www.pojisteniveteranu.cz, kde jsou popsány nejen obecné zásady pojišťování historických vozidel, ale i praktické příklady.

„Řada pojišťoven poskytuje pro pojištění historických vozidel zvýhodněné sazby. Nejčastější a zároveň i nejvýhodnější je nabídka pojištění historického vozidla s klubovou testací nebo s registrační značkou pro historická vozidla. Pojišťovny pak nabízí pojištění za 1/12 standardní sazby,“ říká Eva Dünker, která stránky připravila, a dodává: „Toto zvýhodnění nabízí např. Allianz pojišťovna, která má ve svém kmeni více než 2200 takto pojištěných vozidel, a Kooperativa pojišťovna, která spravuje více než 5500 historických vozidel. Toto zvýhodnění je i oprávněné – z dostupných údajů Allianz pojišťovny, vyplývá, že v roce 2011 řešila pouze 23 pojistných událostí, které způsobila historická vozidla.“

Získejte rychlý a podrobný přehled o nejlevnějších pojistkách povinného ručení. Spočítejte ceny povinného ručení od různých pojišťoven. Využijte srovnávače TopSrovnani.cz a získejte nejlevnější povinné ručení na trhu.

Máte vůbec šanci testaci obdržet?

Zpět k testaci: Jak přísně se při ní postupuje? „Vždy musí být zachováno šasi či samonosná karoserie, které jsou nositeli identifikace vozidla: výrobních čísel. Kodex FIVA uvádí, že z pěti hlavních skupin – motor, převody, kola, odpružení a řízení – mohou být maximálně dvě podsestavy odlišné od původní specifikace.“ Pokud čerstvý majitel nestihne testaci do 31. 5. daného roku, nemusí čekat – testace „nových“ aut se provádějí v průběhu celého roku.

Kolik taková testace stojí? Ceny si stanovují jednotlivé kluby. U nových testací je stanovena horní hranice na částku 2000 Kč za klubovou testaci a 800 Kč za krajskou. Registrace stojí dle druhu vozidla od 300 Kč až po 800 Kč. K těmto výdajům je nutné připočítat nutné vedlejší výdaje, jako je například cesta komisaře k majiteli vozu, focení, vyhledávání technických údajů, konzultace a podobně.

Jakmile splníte všechny předepsané požadavky, můžete se svým čerstvým veteránem vyrazit na cesty. Ovšem svá omezení to má. Vůz na veteránských dokladech není určen ke každodennímu užívání a nesmí být použit pro podnikání či k výdělečné činnosti. „V případě porušení podmínek neprodlouží krajská testační komise platnost testování. V případě pochybností lze také odmítnout registraci,“ doplňuje ústecký testační komisař.

Co ekologická daň? Dle novely vyhlášky 355/2006 Sb. je ve vyhlášce 144/2012 Sb. ustanoveno testování na odpuštění ekologické daně. Pokud tedy vozidlo splňuje náležitosti historického vozidla (stáří 30 a více let, historicky korektní stav), vystaví se tzv. testace pro odpuštění ekopoplatku. Kolik tím ušetříte? Vzhledem k tomu, že tato testace stojí 3000 Kč, ušetříte nejvýše 7000 Kč, neboť maximální výše zmiňovaného poplatku je 10 000 Kč. Poté, co získáte potvrzení k odpuštění ekopoplatku, vozidlo se přepíše za normálních 800 Kč (jako v případě běžného nového či ojetého automobilu).

V Česku existuje velké množství různě zaměřených klubů. V každém kraji se najdou takové, které se soustředí buď na nějakou konkrétní značku, nebo na druh historických vozidel. V čem tkví pro majitele hlavní výhody členství v klubu? „Hlavní přednost vidíme v získávání informací ohledně legislativy provozu historických vozidel, neboť členové si navzájem vyměňují informace o svých autech a porovnávají míru a úroveň renovací. Některé kluby hradí svým členům případné náklady na opakované testace nebo vklady při soutěžích. Za to se ale samozřejmě platí členské příspěvky,“ zaznívá od zástupců některých klubů.

V současné době nejsou v dané legislativě žádné zásadní změny. Detailní informace o výše popsaném poskytnou zmiňovaný kodex FIVA 2010, vyhláška 355/2006 Sb., vyhláška 144/2012 Sb. a Příručka testování pro registr historických vozidel.

Rozdělení historických vozidel dle věkových kategorií

Pro účely akcí FIVA jsou vozidla zařazována do kategorií dle data výroby.

Třída A (Ancestor) do 31. prosince 1904

Třída B (Veteran) mezi 1. lednem 1905 a 31. prosincem 1918

Třída C (Vintage) mezi 1. lednem 1919 a 31. prosincem 1930

Třída D (Post Vintage) mezi 1. lednem 1931 a 31. prosincem 1945

Třída E (Post War) mezi 1. lednem 1946 a 31. prosincem 1960

Třída F  mezi 1. lednem 1961 a 31. prosincem 1970

Třída G mezi 1. lednem 1971 a věkovým limitem FIVA (stáří 30 let)

*zdroj Technický kodex FIVA 2010

Co musí být na veteránu správně, aby mohl získat průkaz historického vozidla

• původní typ motoru a převodovky (dodávaný v tomtéž období výrobcem)

• původní typ a rozměr ráfku dodávaný výrobcem (případně z volitelné výbavy té doby)

• velmi dobrý technický stav a celková bezchybná funkčnost

• karoserie bez koroze

• jednotný celistvý lak (trošku jiná situace je u původního laku; černý matný lak není posuzován jako vhodný pro veterána)

• slušné povrchy chromovaných a hliníkových součástí

• všechny znaky a emblémy odpovídající danému modelu a roku

• absence jakýchkoliv nedobových doplňků (nápisy, vylepšení, audio atd.)

• celková čistota karoserie, podvozku a motoru (letité nánosy, mastnota ani čerstvé úniky oleje nebudou akceptovány)

• interiér bez výrazného poškození (není přípustné roztržené či neodborně spravené čalounění či náhrada moderními částmi)

Nahoru

Komentáře